Match Kits 2018/19

Short Sleeve Shirt 2018/19 (Home Kit)

Short Sleeve Shirt 2018/19 (Home Kit)

35.00 лв. 50.00 лв.

Short Sleeve Shirt 2018/19 (Away Kit)

Short Sleeve Shirt 2018/19 (Away Kit)

35.00 лв. 50.00 лв.

Short Sleeve Shirt 2018/19 (Third Kit)

Short Sleeve Shirt 2018/19 (Third Kit)

35.00 лв. 50.00 лв.

Shorts 2018/19 (Home Kit)

Shorts 2018/19 (Home Kit)

30.00 лв. 60.00 лв.

Shorts 2018/19 (Away Kit)

Shorts 2018/19 (Away Kit)

30.00 лв. 60.00 лв.

Shorts 2018/19 (Third Kit)

Shorts 2018/19 (Third Kit)

30.00 лв. 60.00 лв.

Official Socks 2018/19

Official Socks 2018/19

10.00 лв. 25.00 лв.

Official Socks 2018/19 (Away Kit)

Official Socks 2018/19 (Away Kit)

10.00 лв. 25.00 лв.

Official Socks 2018/19 (Third kit)

Official Socks 2018/19 (Third kit)

10.00 лв. 25.00 лв.